Muž 52 let – léčba lokálně pokročilého inoperabilního tumoru ledviny

|
skóre: 0 |
|
|

Anamnéza


Do vaší ordinace vchází dvaapadesátiletý Josef Girčák.

Doposud jsem neměl jedinou zdravotní potíž,“ zdůrazňuje na úvod. To potvrzují i informace od praktického lékaře: 

• 52letý muž ve výborném výkonnostním stavu

• OA: stp. operaci krčních cyst, jinak bez komorbidit

• RA: bez onkologických dg

• FA: sine

• PA: celník

• Abúzus: nekuřák, alkohol příležitostně

• Status somaticus: Obj: výška: 170 cm, hmotnost: 68 kg, PS: 0, TK 134/85, P 79/min.  Pacient spolupracující, orientovaný, afebrilní, bez klinických známek CNS metastáz. Akce srdeční pravidelná, dýchání alveolární bez vedlejších fenoménů, břicho hůře prohmatné, perist. +, játra a slezina nepřesahují žeberní oblouk, dolní končetiny bez otoků. Periferní lymfatické uzliny nezvětšeny. Rezistence pod břišní stěnou hmatná periumbilikálně asi 10x15 cm.

 

V moči se mi ale objevila krev, začal jsem rychle hubnout, navíc jsem podle doktora trpěl anémií. Poslal mě proto na další vyšetření,“ vysvětluje pacient. 

Po negativní kolonoskopii a cystoskopii zjistili kolegové příčinu změny zdravotního stavu. Do elektronické karty zapisujete nález z CT: 

10/2021 CT IVU:

cysta jater v S8 16mm, ren arcuatus, objemný tumor v místě spojení dol. pólů ledvin, 15x12x10 cm v blízkosti střed. čáry, více vpravo, postihuje značnou část pravé ledviny, i dolní pól levé ledviny, zasahuje až pod bifurkaci, obě ledviny normálně vylučují, nadledviny v normě, uzliny nezvětšené


obr1
obr2

Jaká další vyšetření doplníme?

Případ tohoto virtuálního pacienta byl vytvořen na základě klinické praxe mimo EU, může proto zahrnovat praktiku EU neschválenou (např. neschválené použití schváleného léku).

Souhlasím s přehráváním případu tohoto virtuálního pacienta a prohlašuji, že z případu nebudu vyvozovat žádné důsledky pro svou vlastní ani žádnou jinou praxi.