Muž 56 let – odpověď na léčbu kabozantinibem ve 3.linii

|
skóre: 0 |
|
|

Anamnéza pacienta


Navzdory podezření na tumor ledviny si váš pacient drží optimistickou náladu. Zatímco vám vypráví o rybaření, nahlížíte do jeho lékařské karty: 

  • OA: arteriální hypertenze, hyperlipidémie, etylická hepatopatie, v mládí úraz krční páteře po skoku do vody
  • RA: otec + 65 rakovina plic, matka žije
  • FA: Lusopress tbl. 1-0-0, Ibalgin tbl. při bolesti
  • PA: OSVČ, tesař, zámečník
  • SA: žije s manželkou, 1 dcera
  • KA: stopkuřák 3 měsíce, kouřil od mládí, abstinent 22 let
  • AA: neguje

Lékařská karta

Případ tohoto virtuálního pacienta byl vytvořen na základě klinické praxe mimo EU, může proto zahrnovat praktiku EU neschválenou (např. neschválené použití schváleného léku).

Souhlasím s přehráváním případu tohoto virtuálního pacienta a prohlašuji, že z případu nebudu vyvozovat žádné důsledky pro svou vlastní ani žádnou jinou praxi.