Žena 48 let - zánětlivé onemocnění dělohy

|
skóre: 0 |
|
|

Vstupní informace


Na urologii k Vám praktický lékař posílá pacientku Mariku Otáhalovou, narozenou v roce 1972. Dle karty pacientky a anamnézy se dozvídáte, že u vás pacientka již v roce 2006  podstoupila hysterektomii kvůli zánětlivému onemocnění dělohy. Léky pacientka dlouhodobě neužívá a kouří od 15 let 25 cigaret denně.

Od dubna 2020 na sobě pacientka postupně pozorovala progredující únavu, nechutenství a hlavně úbytek hmotnosti (postupně zhubla 11 kg).

Po vyšetření praktickým lékařem byla v laboratoři paní Marice zjištěna anémie (Hb 90 g/l) a elevace C-reaktivního proteinu (102 mg/l). Paní Marika projevy krvácení negovala. Pacientka byla indikovaná k provedení gastroskopie a kolonoskopie, vše dopadlo bez patologického nálezu. Následně bylo paní Marice provedeno sonografické vyšetření břicha, které prokázalo expanzi v oblasti pravé ledviny velikosti 8 cm.

Pacientka Marika byla následně lékařem poslána k Vám. Vy jste provedl/a  vyšetření moči s výsledným nálezem mikroskopické hematurie.


Praktický lékař

Případ tohoto virtuálního pacienta byl vytvořen na základě klinické praxe mimo EU, může proto zahrnovat praktiku EU neschválenou (např. neschválené použití schváleného léku).

Souhlasím s přehráváním případu tohoto virtuálního pacienta a prohlašuji, že z případu nebudu vyvozovat žádné důsledky pro svou vlastní ani žádnou jinou praxi.