Muž 66 let – primozáchyt hypertenze

|
skóre: 0 |
|
|

Základní informace


K praktickému lékaři přichází 66letý automechanik, Josef Krtek, kterému byly opakovaně doma naměřeny vyšší hodnoty krevního tlaku: 155/100 a 150/95. Pacient v konkomitantní medikaci užívá Berodual pro CHOPN s astmatem, jinak je zcela bez dalších závažných komorbidit1.


1 Dle evropských doporučení je vhodné buď opakované měření krevního tlaku při dalších návštěvách v ordinaci, nebo potvrzení hypertenze při 24 hodinové monitoraci krevního tlaku či při měření tlaku v domácích podmínkách [1].


Praktický lékař

Případ tohoto virtuálního pacienta byl vytvořen na základě klinické praxe mimo EU, může proto zahrnovat praktiku EU neschválenou (např. neschválené použití schváleného léku).

Souhlasím s přehráváním případu tohoto virtuálního pacienta a prohlašuji, že z případu nebudu vyvozovat žádné důsledky pro svou vlastní ani žádnou jinou praxi.