Muž 51 let – dýchací obtíže

|
skóre: 0 |
|
|

Dýchací potíže


Pan Tomáš Vlaštovička, narozen roku 1967, udává 14 dnů postupné zhoršování dechu. Obvodní lékař zjistil oslabené dýchaní vlevo. Jak je možné vidět na obrázku vpravo, pacientovi byl proveden RTG plic s nálezem fluidothoraxu vlevo. Pacient byl proto ihned odeslán na plicní oddělení k vyšetření. Dalším důvodem byl alarmující úbytek váhy – zhubnul asi 3 kg/14 dnů.

Pacient je od věku 40 let léčen pro astma bronchiale. Přibližně před 7 lety absolvoval hemithyroidektomii vpravo pro nodózní strumu – pacient je nyní na substituci. V dětství podstoupil apendektomii.

RA: matka byla léčená s astma bronchilae, jinak bez pozoruhodností.

FA: Letrox a Combair.

AA: vše neguje.

Abúzus: kuřák od 18 let, 5 cigaret/den. Alkohol příležitostně.


RTG plic

Vzhledem k výraznější dušnosti pacienta byla doporučena akutní hospitalizace na plicním oddělení. Jaký další postup byste indikovali?

Případ tohoto virtuálního pacienta byl vytvořen na základě klinické praxe mimo EU, může proto zahrnovat praktiku EU neschválenou (např. neschválené použití schváleného léku).

Souhlasím s přehráváním případu tohoto virtuálního pacienta a prohlašuji, že z případu nebudu vyvozovat žádné důsledky pro svou vlastní ani žádnou jinou praxi.