Žena 50 let – febrilie nejasné etiologie

|
skóre: 0 |
|
|

Febrilie nejasné etiologie


Na akutní interní příjmovou ambulanci přichází 50letá pacientka s žádankou od praktického lékaře (PL). Pacientka již 3. měsíc trpí protrahovaným infektem horních cest dýchacích, dle provedeného RTG hrudníku susp. na bronchopneumonii. Je třeba vyloučit infekční endokarditidu.


Doktorka

Případ tohoto virtuálního pacienta byl vytvořen na základě klinické praxe mimo EU, může proto zahrnovat praktiku EU neschválenou (např. neschválené použití schváleného léku).

Souhlasím s přehráváním případu tohoto virtuálního pacienta a prohlašuji, že z případu nebudu vyvozovat žádné důsledky pro svou vlastní ani žádnou jinou praxi.