Muž 58 let – světlobuněčný karcinom

|
skóre: 0 |
|
|

Vstupní vyšetření


Na vyšetření přišel 58letý Jan Vokřálek, který byl předtím vyšetřen praktickým lékařem (PL). Pacient již 3 dny trpí trvajícím otokem pravé dolní končetiny, praktický lékař mu zjistil suspektní tromboflebitidu. Dále trpí dyspeptickým syndromem. Lumbalgií netrpí, hematurii neguje.

Anamnéza

 • Rodinná anamnéza: matka utrpěla v 60 letech cévní mozkovou příhodu, diagnostikován diabetes mellitus. Otec zemřel v 72 letech, příčina smrti neznámá. Sourozenci jsou zdraví.
 • Osobní anamnéza:
  • Hypertenze – užívá medikaci Tritace cca 10 let
  • Trpí DM II. typu, užívá PAD (perorální antidiabetika)
  • Diagnostikována ischemická choroba srdeční
 • Abúzus: nekouří, alkohol neguje

Vstupní vyšetření

 • Urea: 13,7 mmol/l; kreatinin: 214 µmol/l; HGB 83 g/l
 • D-dimer: 528

Doppler dolní končetiny (DK):

 • Flebotrombóza hlubokého žilního systému PDK v celém průběhu od v. iliaca communis až po hlezno, povrchový systém je průchodný.

USG

 • Na levé ledvině se na horním pólu ventrálně zobrazuje oválné echogenní ložisko velikosti o 58 x 43 x 41 mm. Na nález se můžete podívat na snímku vpravo.

USG

Případ tohoto virtuálního pacienta byl vytvořen na základě klinické praxe mimo EU, může proto zahrnovat praktiku EU neschválenou (např. neschválené použití schváleného léku).

Souhlasím s přehráváním případu tohoto virtuálního pacienta a prohlašuji, že z případu nebudu vyvozovat žádné důsledky pro svou vlastní ani žádnou jinou praxi.